شعردانشجویی

عشق از بام دلم پر زد و رفت      و چه آرام گذشت من ندیدم او را و اگر می‌دیدم بال او می‌چیدم پای او می‌بستم ولی او پر زد و رفت تا که بر بام دگر بنشیند خوش به حال آنکه عشق در خانه او مهمان است ...

/ 0 نظر / 33 بازدید